Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo ZoboEstetike je trajno zadovoljevanje potreb notranjih in zunanjih deležnikov.
Razvijamo stimulativno, prijazno in prijetno delovno okolje, ki bo vzpodbujalo trajno rast in razvoj dejavnosti.
Naša temeljna naloga je skrb za zobno zdravje krajanov. Pacientom nudimo širok nabor zobozdravstvenih storitev, ki jih opravljamo profesionalno in odgovorno. S stalnim vlaganjem v znanje, razvoj in opremo, s celovitim pristopom k zdravljenju zob ter z dostopnim, skrbnim in poštenim odnosom želimo ohranjati maksimalno zadovoljstvo pacientov.
S pomočjo šibkim in pomoči potrebnim ter s podporo neprofitnih lokalnih organizacij, akcij, prireditev in drugih pobud v dobro krajanov želimo ohranjati družbeno odgovornost podjetja.

Vizija

Postati želimo najbolj uveljavljena in priznana lokalna zobozdravstvena ordinacija. Srednjeročna vizija predstavlja rast v pomemben regionalni zobozdravstveni center. Dolgoročna vizija vključuje oblikovanje poslovnega sistema, ki prerašča okvire regionalne in lokalne skupnosti ter svoje znanje in kakovostne storitve nudi različnim lokalnim okoljem znotraj države.