Ortodont za otroke – klasična ortodontija na ZZZS

Pomembne informacije o ortodontskem zdravljenju otrok, ki ga krije zavarovalnica.

Cilj ortodontskega zdravljenja
Upravičenost do zdravljenja
Kdaj pacienta vpišemo v čakalno knjigo za ortodontski aparat?
Zdravljenje z ortodontskim aparatom
Prekinitev ortodontskega zdravljenja
Stroški ob prekinitvi ortodontskega zdravljenja
Doplačila v okviru ortodontskega zdravljenja
Poškodovanje ortodontskega aparata ali odlepljenje nosilca


Cilj ortodontskega zdravljenja

Cilj ortodontskega zdravljenja je doseči pravilno oblikovano in skladno delujoče zobovje ter zagotoviti pogoje za skladno rast in razvoj čeljusti in obraza.

Upravičenost do zdravljenja

Zavarovana oseba ima pravico do ortodontskega zdravljenja v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, če je ugotovljena srednja, težka ali zelo težka nepravilnost dentofacialnega sistema. Nepravilnost mora biti ugotovljena do dopolnjenega 16. leta starosti. Težavnostne stopnje razvojne nepravilnosti lahko ugotovimo z določitvijo EF indeksa. Vrednost EF indeksa, ki je enaka ali manjša od 15 točk pomeni lahko nepravilnost, zato zdravljenje ni vključeno v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po 17. letu in pri lažjih nepravilnostih stroški zdravljenja niso več predmet zdravstvenih zavarovanj, zato zdravljenje v teh primerih nadaljujete samoplačniško.

Kdaj pacienta vpišemo v čakalno knjigo za ortodontski aparat?

Pacienta vpišemo v čakalno knjigo, ko ugotovimo potrebo po ortodontskem zdravljenju. V primeru, da ne ugotovimo potrebe po ortodontskem zdravljenju, otroka oz. mladostnika naročamo na kontrolne preglede v časovnih obdobjih glede na stopnjo razvoja. Spremljamo jih do 16. leta starosti. V tem obdobju se lahko po potrebi predpišejo enostavni ukrepi (npr. predčasna odstranitev mlečnega zoba) ali vaje ter enostavnejši konfekcijski pripomočki, s katerimi lahko preusmerimo rast in razvoj ter preprečimo nastanek nepravilnosti ali vplivamo na to, da se nepravilnosti razvijejo v manjši meri.

Zdravljenje z ortodontskim aparatom

Snemni aparat je v večini primerov prva stopnja dvofaznega zdravljenja. V kolikor se otrok ni ravnal po navodilih ortodonta in pričakovani rezultati niso bili doseženi, otrok ne more nadaljevati zdravljenja z NESNEMNIM APARATOM v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Neredno nošenje snemnega aparata NI razlog za namestitev nesnemnega ortodontskega aparata (zvezdic). Snemni aparat je potrebno nositi podnevi najmanj 3 ure in ponoči, po potrebi pa tudi cel dan. Pri hranjenju se aparat odstrani iz ust. Na kontrolni pregled se snemni aparat prinese s sabo. Pri izgubi aparata ali poškodbi aparata po krivdi pacienta izdelavo aparata krije pacient po samoplačniš-kem ceniku in ne po ceni ZZZS. Nadaljevanje zdravljenja krije ZZZS.

Nesnemni / fiksni ortodontski aparati ali kombinirani so običajno druga stopnja dvofaznega zdravljenja. Zaradi nosilcev, ki so nalepljeni na zobe je pomembno, da pacient upošteva navodila ortodonta. Ko se nosilci odlepijo prvič ali drugič, stroške dela in materiala poravna Zavod za zdravstveno zavarovanje. V primeru, ko se pacientu odlepijo nosilci večkrat, stroške dela in materiala poravna pacient sam oz. njegovi skrbniki po ceni, ki je dogovorjena z ZZZS.

Prekinitev ortodontskega zdravljenja

Specialist ortodont lahko prekine ortodontsko zdravljenje, če zavarovana oseba kljub večkratnim opozorilom, ki jih evidentiramo v medicinski dokumentaciji: * NE sodeluje, * NE nosi aparata ali * NE vzdržuje brezhibne ustne higiene.
V primeru, ko pri bolniku opazimo vidne poškodbe trdih in mehkih tkiv (vidne demineralizacije, karies, napredovala vnetja obzobnih tkiv), aparat takoj odstranimo in stanje fotografiramo.

Stroški ob prekinitvi ortodontskega zdravljenja

V primeru prekinitve aktivnega zdravljenja (nespoštovanje Dogovora o ortodontskem zdravljenju) ali v primeru, ko želi bolnik sam prekiniti zdravljenje, stroške izdelave retencijskih žičnih lokov in snemnih retencijskih aparatov poravna bolnik oz. njegovi skrbniki po ceniku samoplačniških storitev. Če bolnik oz. starši predlagajo samo snetje nosilcev in ne želijo retencijskih lokov ali aparata, plačajo odstranitev nosilcev in poliranje zob po samoplačniški ceni.

Doplačila v okviru ortodontskega zdravljenja

Za opravljene ortodontske storitve, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje, so v skladu s predhodnim dogovorom plačniki pacienti, njihovi starši ali skrbniki. Za izvedbo plačanih storitev se odločate prostovoljno. Za te storitve od Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma od zavarovalnice, kjer imate sklenjeno dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, NE MORETE ZAHTEVATI POVRAČILA plačanih zneskov.

Urgentni primeri

V primeru odlepljenja nosilca ali poškodovanja aparata je potrebno takoj obvestiti ortodonta. To lahko storite po elektronski pošti (info@ZoboEstetika.si) ali po telefonu (07 30 444 77).

V primeru daljše odsotnosti ortodonta sledite navodilom na oglasni deski ali tem spletnem mestu.

Več o ortodontskem zdravljenju:

Dodaj odgovor