Naprej pomaknjena spodnja čeljustnica

Moja spodnja čeljust je pomaknjena naprej. Ker me to moti, sem se odločila za zdravljenje s pomočjo kirurgije. Zato sem tudi obiskala kirurga, ki pa mi je rekel, da potrebujem najprej ortodontsko zdravljenje. Zanima me, za kakšen postopek gre in kolikšna bi bila cena ortodontskega zdravljenja pri vas? Prosim vas za čimprejšnji odgovor.

Prognata spodnja čeljustnica lahko vodi v telesno prizadetost. Le-ta je lahko funkcionalna(oteženo žvečenje, dihanje ter govor) in estetska. Ker je nepravilnost skeletne narave, je pri zdravljenju ključnega pomena, da kirurg in ortodont medsebojno sodelujeta. Interdisciplinarni pristop je potreben tako v obdobju ortodontske priprave na kirurški poseg, kot tudi med samim kirurškim posegom, prav tako pa tudi v času ortodontske obravnave po kirurškem posegu ter kasneje v obdobju vzdrževanja doseženega stanja. Stabilnost in pravilnost griza, ki se ju doseže z ortodontsko obravnavo, sta po posegu ključnega pomena tudi za stabilnost kirurškega rezultata.

Z ortognato kirurškim posegom lahko dosežemo mnogo večje spremembe obraznega skeleta, kot s samo ortodontsko obravnavo. Pred samim začetkom dela se morata ortodont in kirurg tudi osebno sestati. Pred tem pa bo ortodont potreboval vašo kompletno dokumentacijo, ki jo imate verjetno že pripravljeno.

V nadaljevanju je na kratko opisan postopek poteka zdravljenja.

Cilj ortodontske predpriprave je, da se zobna loka pripravita tako, da sta združljiva. To pomeni, da se uredijo nepravilni položaji zob, zaprejo vrzeli, uskladijo transverzalne širine zgornjega in spodnjega zobnega loka ter doseže ustrezno dekompenzacijo zob, ki se je pojavila zaradi skeletne nepravilnosti. To se lahko doseže le z namestitvijo nesnemnega ortodontskega aparata (zvezdice). Strokovna dokumentacija mora biti dovolj popolna, da lahko postavimo natančno diagnozo nepravilnosti in ovrednotimo obseg ter stopnjo težavnosti. Glede na opravljeno diagnostiko osnovne dokumentacije (analiza fotografij, analiza študijskega modela, analiza telerentgenskega posnetka glave in analiza ortopana) se določi načrt ortodontskega zdravljenja in ortognatega kirurškega posega. Kirurška obravnava se lahko načrtuje samo v spodnji čeljustnici (obojestranska sagitalna razkolna osteotomija s pomikom nazaj in prilagoditvijo zgornji čeljustnici), samo v zgornji čeljustnici ali pa v obeh čeljustnicah. Pri tem si prizadevamo pridobiti čim boljši estetski izid (harmoničen izgled mehkih tkiv obraza) ob funkcionalnih pogojih, ki jih zagotavlja pravilen griz.

Zdravljenje naprej pomaknjene (prognate) spodnje čeljustnice | Prej in potem

Zdravljenje naprej pomaknjene (prognate) spodnje čeljustnice | Prej in potem

Če po kirurškem posegu ni zapletov, se aktivna ortodontska obravnava začne po 2 – 3 tednih in se zaključi, ko se doseže idealen griz. Aktivnemu zdravljenju sledi še 5 letno obdobje retencije. Namesti se nesnemni žični lok na sekalce ter snemni aparat, ki se ga izdela glede na začetno nepravilnost.

Cena ortodontskega zdravljenja (skupaj z retencijskimi aparati in pregledi) se lahko razlikuje od ortodonta do ortodonta, v naši ambulanti (ZoboEstetika d.o.o.) pa bi znašala približno 3.500€.

Po slovenskih doktrinarnih izhodiščih se čeljustna in zobna nepravilnost, ki jo opisujete, obravnava prednostno. Zato to storitev za otroke, pri katerih je bila nepravilnost ugotovljena s strani specialista ortodonta pred 16. letom starosti, krije zdravstvena zavarovalnica.

Pojavnost te nepravilnosti se v Evropi ocenjuje med 2 in 6%. Z vidika ortodontskega načrtovanja ta nepravilnost predstavlja izredno težavno nalogo, zato poseg zahteva veliko pozornosti.

 

Dodaj odgovor